కాల గణన-4

ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే పాశ్చాత్యులు వారికి విజ్ఞానం పరిధిలో ఒక సంవత్సరం అంటే భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగటానికి 365.24… రోజులు పడుతుంది అని అంటే రోజుకు 24 గంటల సమయం అని కొంత సేపు పగలు కొంత రాత్రి కలిపి ఒక రోజు అని నిర్ధారణ చేసేసారు. అంటే వారి ఉద్దేశ్యం ప్రకారం సూర్యుడు కదలడు భూమి మాత్రమే కదులుతుంది కాబట్టి కదలని సూర్యుడిని ఆధారంగా చేసుకుని కాలం లెక్కకడితే సరిపోతుంది అని అభిప్రాయం. నిజానికి సూర్యుడు కదలటంలేదా? కాదు యావత్ నక్షత్ర మండలం (గెలాక్సీ) కదులుతున్నప్పుడు సూర్యుడు కదలడా? ఇదే పాశ్చాత్యుల ప్రతిపాదన ప్రకారం బిగబాంగ్ థీరీ లో సృష్టి లో అనేక నక్షత్ర మండలాలున్నాయి మన నక్షత్ర మండలం పేరు మిల్కీవే పాలపుంత అని చదువుకున్నాం పై ఈ నక్షత్ర మండలాలు కూడా కదులుతున్నాయి అని వారి ప్రతిపాదన. అందుచేత దూరాలు కాలాలు కొలిచే టప్పుడు ఒక కదలని వస్తువుని ఆధారంగా చేసుకుని కొలవాలి. లేదా రెండు మూడు కదిలే వస్తువుల ఆధారంగా చేసుకుని కొలవాలి. పాశ్చాత్యులు చేసిన తప్పు అదే.

కానీ భారతీయులు కాలమానం తయారు చేయటానికి సుర్యడు చంద్రుడు భూమిల మద్య దూరాలను ఆధారంగా చేసుకుని తయారు చేసారు.
మన నూతన సంవత్సరం చైత్రమాసం శుద్ధ పాడ్యమితో మొదలవుతుంది. అక్కడి నుంచే మన కాలమానం కూడా…

చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున సూర్యుడు చంద్రుడు భూమీ ఒకే సరళ రేఖలో వుంటాయి. అంటే చంద్రుడు భూమి సూర్యడి మద్య కోణం 0 డిగ్రీలు. అదే మన మొదటి తిథి. అసలు తిథి గురించి తెలుసుకునే ముందు కొంత ఉపోద్ఘాతం అవసరం.

నిజానికి భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతన్నా భూమి మీద నిలబడిన మనకి భూమి స్థిరంగా నూ సూర్యుడు, చంద్రుడు కదులుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. దీన్నే ఇంగ్లీషు లో relative motion అంటారు. మన లెక్కలు అన్నీ ఇలాంటి relative frame of reference మీద ఆధారపడి వుంటాయి.

భూమి మీద వుండి చూసే మనకు సూర్య చంద్రుల మద్య కోణం మారుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. తిథి అంటే రోజులో కొంత సమయం. సూర్యుడికి చంద్రుడికి మద్య కోణం 12 డిగ్రీలు మారితే, అలా మారడానికి పట్టే సమయాన్ని తిథి అంటారు. 12 డిగ్రీలు ఎందుకని అడుగుతారేమో… ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు మనకు ఒక నెల అంటే ముప్పై తిథులు (శుక్ల పక్షంలో 14 తిథులు, కృష్ణ పక్షంలో 14 తిథులు అమావాస్య, పౌర్ణమి కలిపి 30). 360 డిగ్రీలు/30 తిథులు అంటే 12 డిగ్రీలు.

అంటే ఇప్పుడు చంద్రుడు, భూమి సూర్యుల మధ్య కోణం
0-12 డిగ్రీలు ఉంటే ప్రథమ తిథి పాడ్యమి
12-24 డిగ్రీలు విదియ లేదా ద్వితీయ
24-36 తదియ లేదా తృతీయ
36-48 చవితి
tithi_calculationఇలా లెక్క కట్టుకుంటూ పోతే మొత్తం 30 తిథులు పూర్తి అవుతాయి. సులభంగా అర్థం కావాలంటే తూరుపు తిరిగి సూర్యుడిని చూసిన తరువాత చంద్రుడిని చూడాలంటే ఆ రోజు తిథి ప్రకారం అన్ని డిగ్రీలు పక్కకు తిరిగితే చంద్రుడు కనబడతాడు.

తిథి ఆ 12 డిగ్రీలు కోణం మారే సమయం 19 గంటల నుంచి 26 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇంగ్లిష్ రోజే బాగుంది సరిగ్గా 24 గంటల తరువాత రోజు మారుతుంది అనుకుంటారేమో…
మన సిద్ధాంతం ప్రకారం తిథి వార నక్షత్రాలలో ఏది మారినా ఆ మార్పు ప్రకృతి సిద్ధంగా కనిపిస్తుంది, కానీ అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ప్రకృతి లో ఏ మార్పు లేని సమయంలో రోజు మారదు.

ఇక ఈ తిథి కాల వ్యవధి 19-26 గంటలు ఎందుకు మారుతుందో చూద్దాం.

భూమి సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకారంలో(elliptical orbit) తిరుగుతుంది అని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, ఆలా తిరుగుతున్నప్పుడు భూమి గతి వేగములని కెప్లర్ గమన నియమాలు (keplar laws of planetary motion) అని మనకు చిన్నప్పుడు అదేదో ఒక ఆంగ్లేయుడు ప్రతిపాదించినట్లు నేర్పించేవారు. అదే కెప్లర్ గమన నియమాల ప్రకారం భూమి సూర్యునికి దూరంగా వున్నప్పుడు నెమ్మదిగాను దగ్గరగా వున్నప్పుడు వేగంగాను కదులుతుంది. అందుకే భూమికి సూర్యునికి మధ్య వేగం తక్కువగా వున్నప్పుడు తిథి 26 గంటలు పడుతుంది.
kepler-second-law
అంటే భూమి యొక్క గతి విధులను ఆంగ్లేయుడు పుస్తకాలలో ప్రతిపాదించటానికి ముందే మన దేశంలో ప్రతి వూరిలో పంచాగం లెక్కకట్టే ప్రతి వారికి తెలుసన్నమాట, దురదృష్ట వశాత్తు మన చరిత్రను మనమే మర్చిపోయి పక్కవాడు చెప్పినదే చరిత్రగా చదువుకుంటున్నాం.

కాల గణన-3

ఇప్పుడు మనం భారతీయ కాల మానం గురించి తెలుసుకుందాం.

పంచాంగం : 5 అంగాలు తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం అనే ఐదు భాగాలను కలిపిన ఒకచోట జత పరచిన గ్రంథం పంచాంగం.

ప్రస్తుత పాశ్చాత్య కాలమానంలో కాలం కొలవటానికి వున్న ప్రమాణాలు, 1 సెకను, 1 నిముషం, 1 గంట ఇంక ఆ తరువాత పూట (ఇది కూడా సరిగా వివరించబడలేదు) తిన్నగా ఒక రోజు, వారం, నెల సంవత్సరం.

earth_sunకానీ మన భారతీయ ఋషులు శాస్త్రజ్ఞులు, కాలం కొలవటానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత వహించారో చూడండి

 

రెప్పపాటు అతి చిన్న ప్రమాణము
విఘడియ = 6 రెప్పపాట్లు
ఘడియ = 60 విఘడియలు
గంట = 2 1/2 ఘడియలు
ఝాము = 3 గంటలు లేదా 7 1/2 ఘడియలు
రోజు = 8ఝాములు లేదా 24 గంటలు
వారము = 7 రోజులు
పక్షము = 15 రోజులు
మండలము = 40 రోజులు
నెల = 2 పక్షములు లేదా 30 రోజులు
ఋతువు = 2 నెలలు
కాలము = 4 నెలలు (వేసవి, వర్ష, శీతా కాలాలు)
ఆయనము = 3 ఋతువులు లేదా 6 నెలలు
సంవత్సరము = 2 ఆయనములు
పుష్కరము = 12 సంవత్సరములు

ఇవి కాక, నాలుగు యుగాలు,
కృత యుగము = 4,800 దివ్య సంవత్సరములు = 17,28,000 మానవ సంవత్సరములు
త్రేతా యుగము = 3,600 దివ్య సంవత్సరములు = 12,96,000 మానవ సంవత్సరములు
ద్వాపర యుగము = 2,400 దివ్య సంవత్సరములు = 8,64,000 మానవ సంవత్సరములు
కలియుగము = 1,200 దివ్య సంవత్సరములు = 4,32,000 మానవ సంవత్సరములు

yugas.jpg

మహా యుగము= నాలుగు యుగాలు కలసి ఒక మహా యుగం =43,20,000 మానవ సంవత్సరములు.
మన్వంతరము= ఒక మనువు యొక్క పాలనా కాలాన్ని మన్వంతరము అంటారు.
మన ప్రస్తుత మనువు వైవస్వతుడు అందుకే మనం నిత్యా పూజలలో వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే అని చెప్పుకుంటాం

ఒక చతుర్యుగము = 43,20,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 12,000 దివ్య సంవత్సరాలు
71 చతుర్యుగములు 30,67,20,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 8,52,000 దివ్య సంవత్సరాలు
ప్రతి కల్పాదియందు వచ్చు సంధ్య 17,28,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 4,800 దివ్య సంవత్సరాలు
14 సంధ్యా కాలములు 2,41,92,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 67,200 దివ్య సంవత్సరాలు
ఒక సంధ్యాకాలముతో పాటు ఒక మన్వంతరము 30,84,48,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 8,56,800 దివ్య సంవత్సరాలు
14 సంధ్యలతో పాటు కలిపిన 14 మన్వంతరములు 4,31,82,72,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 1,19,95,200 దివ్య సంవత్సరాలు
14 మన్వంతరములు + కల్పాది సంధ్య = ఒక కల్పము = బ్రహ్మకు ఒక పగలు 4,32,00,00,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 1,20,00,000 దివ్య సంవత్సరాలు
అంతే సమయం బ్రహ్మకు రాత్రి ఉంటుంది.

అది భారత కాలమాన గొప్పతనం. ఇప్పుడు మన కాలమానం యొక్క విశేషాలను ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం.

కాల గణన-2

ఇక నెలలకు పెట్టిన పేర్లను గూర్చి తెలుసుకొందాము.

జనవరి: జానస్ అన్న రెండుతలల దేవుడు స్వర్గంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద వుంటూ ఒక తలతో జరిగిన వర్షమును ఒక తలతో జరగబోయే వర్షమును చూస్తూఉంటాడట. ఆయన పేరుతో ఈ నెల ఏర్పడింది. 29 రోజులు కల్గిన ఈ నెల 31 రోజుల నేలగా జూలియస్ సీజరు చేసినాడు.

ఫిబ్రవరి: రోమన్ల పండుగ ఫిబ్రువా అన్నది లూపర్కాస్ అన్న దేవుని పేరుతో పునీతుడవటానికి (to get purified) జరుపుకుంటారు. దీనికి కొంతకాలం 23, 24 రోజులుండేవి. తరువాత 30 రోజులై ఆతరువాత జూలియస్ సీజరు, అగస్తస్ సీజరు ల వల్ల 28 రోజులై కూర్చుంది.

మార్చి: మార్స్ రోమనుల యుధ్ధ దేవత. ఈయన ఒక చేతితో శూలం మరొక చేతితో డాలును ధరించి రెండు గుర్రాలమీద వస్తాడు. ఈయన పేరుతో ఈ నెల ఏర్పడింది.

ఏప్రిల్: రోమన్ల వసంత దేవత పేరు అమ్నియో ఏప్రిట్. ఈమెను రోమన్లు ఎంతో అందమైనదిగా, పునరుజ్జీవనకు నాందిగా భావిస్తారు.

మే: భూగోళాన్ని తన భుజస్కంధాలపై మోసే అట్లాసు యొక్క ఏడుగురు కూతుళ్ళలో మేయో ఒకటి. అట్లాసు ఈ ఏడు మందిని ఏడు నక్షత్రములుగా మార్చివేసాడు (మన సప్తర్షి మండలం) దీనిని అంటే ఈ నెలను వయసులో పెద్దవాళ్ళకు (maiores) అంకితమిచ్చినారు.

జూన్: జూపిటర్ భార్య జూనో ఈ జూన్ మాస స్థానానికి ఈవిడ జూనియస్ అన్న దేవునితో పోరాడుతుంది. వారిరువురి పేర్లతో జూన్ వచ్చింది. దీనిని యువతకు (juniores) అంకితమిచ్చారు.

తరువాత నెలల పేర్లు పెంటలిస్, సేక్స్టలిస్, సెప్టంబర్,అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ గ ఉండేవి. 5, 6 నెలలైన పెంటలిస్, సేక్స్టలిస్ లను జూలై, ఆగష్టులుగా తమ పేర్లతో జూలియస్, అగస్టస్ సీజర్లు మార్చుకున్నట్లు ఇంతకు వివరించాను. 7వ నెలనుండి 10వ నెలవరకు పేర్లు అలాగే వుండి, వారి తప్పుడు లెక్కలకు సాక్ష్యాలుగా నిలిచాయి.

సెప్టెంబర్ – సెప్ట్ అంటే సప్తమి 7వ నెల
అక్టోబర్ – అక్ట్ అంటే అష్టమి 8వ నెల
నవంబర్ – నవ అంటే నవమి 9వ నెల
డిసెంబర్ – డెస్సి అంటే దశమి 10వ నెల

దీనిని బట్టి ఈ మార్పులకు ముందు 11వ నెలగా జనవరి, 12వ నెలగా ఫిబ్రవరి వున్నట్లు రూఢియై పోయింది.

ఇన్ని మార్పులు చేర్పులు కూర్పులు జరిగిన తరువాత కుడా వారి కాలమానము భూభ్రమణముతో పోల్చి చూస్తే 26 సెకన్ల తేడా వున్నది. ఆ సెకన్లు 3323 సంవత్సరములకు ఒకరోజు ఔతుంది. దానిని ఆ సంవత్సరములోని ఒక నెలకు (బహుశ ఫిబ్రవరికేనేమో) కలుపుకోవలసివస్తుంది.

సాధారణంగా లెక్కలు సరిగా రాని వాడి దగ్గరకు మనం మన పిల్లలను లెక్కలు నెర్కకోవటానికి పంపం, ఇక్కడ మన దౌర్భాగ్యం చూడండి, కాలాన్ని లెక్క గట్టటంలో ఇన్ని తప్పులు చేసిన వారి కాలమానాన్నే పాటించవలసి వస్తోంది. పోనీ ప్రపంచం అంతా పాటిస్తున్న ఈ కాలమానాన్ని మన జీవన భుక్తి కోసం తప్పక పాటించాలి అని సరిపెట్టుకుంటే పరవాలేదు. కానీ మన భారతీయ కాలమానాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడటం, అసలు పూర్తిగా ఆ పద్ధతిని మరిచిపోవటం చాలా గర్హనీయమైన విషయం. మన తరువాతి తరానికి ఈ జ్ఞానాన్ని అందచేసి, మన సంస్కృతిని పునరుద్ధరణ చేయటం మనందరి బాధ్యత.

కాల గణన-1

కాల గణన (Western Style)
కాలాన్ని అసలు మనం ఎందుకు లెక్క కట్టాలి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే చాలామందికి సమాధానం దొరకకపోవచ్చు. అసలు కాలం లెక్క కట్టటానికి మూల కారణం, మన పూర్వీకులు కాలం ఒక నిర్దిష్టమైన రీతిలో మరల మరల తిరిగి వస్తుంది అని గుర్తుపట్టారు. అలా గుర్తుపట్టటం వలన మన పూర్వీకులకు పంటలు ఎప్పుడు వెయ్యాలి కోతలు ఎప్పుడు కొయ్యాలి లాంటి విషయాలమీద ఒక అవగాహన కలిగింది. ఆ జ్ఞానాన్ని నిస్వార్థంగా మన పూర్వీకులు పంచాంగం రూపంలో మనకు అందచేశారు.

అనంతమైన కాలాన్ని గణించడం అంత సులభం కాదు. మన భారతీయ కాలమానం గొప్పతనం తెలుసుకునే ముందు ప్రస్తుతం మనమందరమూ పాటిస్తున్న పాశ్చాత్య కాల గణన గురించి తెలుసుకుందాం.

క్యాలెండరు అన్నమాట లాటిన్ భాషలోని క్యాలండీ నుండి పుట్టింది అంటే పద్దుల పుస్తకం (account book), ఇచ్చిన అప్పులు మొదటి రోజున వసూలు చేసుకోవటానికి దీని ఆసరాగా పనిచేసేవారు. తరువాత పౌర అనుశాసనమునకు ప్రజా ప్రయోజన కార్యాచరణమునకు ఇది పాశ్చాత్యులు ఉపయోగించేవారు. దీనిని వీరు కాల క్రమేణ Almanec అని గూడా అన్నారు. నిజానికిది Al – manakh అంటే వాతావరణ సూచిక అని అన్వయించుకొనవచ్చును. ఈ పదము Spanish Arabic భాషలకు చెందినది.

నేడు మనముపయోగించే క్యాలాండరు రోము, ఈజిప్టు గ్రెగొరీ విధానాల కలయిక. రోము రాజ్యాన్ని పాలించిన రోములస్ కాలంలో ఏడాదికి 304 రోజులుండేవి. సంవత్సరానికి 10 నెలలుండేవి. మార్చి నుండి కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యేది. ఒక్క సారి ఆలోచించండి రెండు నెలల కాలాన్ని తప్పుగా గణిస్తే, పంటల కోతల సమయం అనుకున్నదానికన్నా తరువాత రావటం కానీ ముందు రావటం కానీ జరుగుతుంది కదా. ఈ తేడాని గమనించి తరువాత కాలంలో దీనిని 10 నుండి 12 నెలలకు మార్చి, సంవత్సరమునకు 354 రోజులుగా సరిచేశారు. ఇక్కడ గమనించవలసినది ఏమిటంటే చాంద్రమాన సంవత్సరంలో 354 రోజులుంటాయి. మన భారతీయ కాల గణన ప్రకారం చంద్రుడు 27 నక్షత్రాలలో ఇంచుమించు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ లెక్కన 27 నక్షత్రాలకు ~29.5 రోజులు X 12 మాసాలు = 354.3 రోజులు.

పంపీలయస్ చక్రవర్తి క్రీ ||పూ|| 7వ శతాబ్దంలో తిరిగి సరి సంఖ్య మంచిదికాదనుకొని 355 రోజులుగా మార్చారు (చాలా హాస్యాస్పదం ఏమిటంటే సూర్య, చంద్ర భూమి యొక్క గమనాలతో పని లేకుండా రాజుకి నచ్చలేదు కనుక ఒక రోజు సంవత్సరం లో పెంచేశారు).

ప్రపంచమంతటా నూతన సంవత్సరము మొదలయ్యేది వసంత ఋతువు (spring) లో అంటే మార్చ్ నెలలో. ‘Spring’ అప్పుడే కదా వచ్చేది. ఎందుకంటే వసంత ఋతువు లోనే చెట్లు చిగురుతొడుగుతాయి అదీ ఒక రకమైన పుట్టుకే కదా, అందుచేత నూతన సంవత్సరం కూడా వసంత ఋతువు లోనే పుట్టేది (ఒకప్పుడు) అప్పటికి వారి సంవత్సరంలో తక్కువ రోజులున్నా కూడా their new year used to start in the month of march or april i.e in the spring sesson.

శిశిర (autumn) ఋతువులో (మన ప్రస్తుత జనవరి నెలలో) అంతా చలి ఆ చలికి తట్టుకోలేక శరీరం జర్జరీభూతం అయ్యి ముడతలు పడటం జరుగుతుంది. చెట్ల ఆకులు పళ్ళు రాలిపోయి మట్టిలో కలిసి ఖననం అయిపోతాయి, అంటే ఒకరకంగా మరణం, కాని పాశ్చాత్యులు వేడుకలు spring (March) లో కాదని శిశిరం (autumn) అంటే జనవరి లో చేయటం మొదలుపెట్టారు. క్రీ ||పూ|| 153 లో సంవత్సరాన్ని జనవరికి మార్చటం జరిగింది. మరల దానిని ఎందుకో మార్చికి మార్చారు.

తరువాత క్రీ ||పూ|| 46 వ సంవత్సరములో అప్పటి రోమన్ చక్రవర్తి అయిన జూలియస్ సీజరు ఈజిప్ట్ వెళ్ళినపుడు అక్కడి క్యాలెండరు విధానాలను గమనించి ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడైన సోసీజెనాస్ అనే అతని సహయంతో రోమను సంవత్సరానికి 365.25 రోజులుగా నిర్ణయించి, అప్పట్లో 30 రోజులుండే ఫిబ్రవరి (అప్పుడు సంవత్సరానికి చివరి నెల) నుండి ఒక రోజును తీసి, మార్చి నుండి 5 వ నెలయైన పెంటలిస్ (పెంట=5 -పంచమి) కు చేర్చాడు. ఏప్రిల్, జూన్, ఆగష్టు, సెప్టెంబరు, నవంబరు నెలలకు 30 రోజులనుంచి, ఫిబ్రవరి కి 29 రోజులు చేసి, సంవత్సరమును తిరిగి జనవరితో మొదలు అని శాసనం చేశాడు, పెంటలిస్ పేరును తన పేరుతో జులై గా మార్చుకొని సంవత్సరారంభం జనవరి తో చేయ ప్రారంభించినారు. 0.25 తేడాను, 4 సంవత్సరములకు ఒక రోజు ఔతుంది కాబట్టి దానిని ఫిబ్రవరి నెలకు కలిపి (29+1) 30 రోజులు చేయటం జరిగింది. దీనిని leap year అన్నారు.

సీజరు మేనల్లుని కొడుకైన ఆగస్టస్స్ సీజరు 27 B.C. లో రోము చక్రవర్తియైన పిమ్మట సెక్ష్టలిస్ అను నెలకు (సెక్స్ట్టట =6 -షష్టి) తన పేరుతో ఆగస్ట్ అని పెట్టి దానికి ఫిబ్రవరి నుండి ఒక రోజు తీసి, అంటే దానిని 28 రోజులుగా చేసి, ఆగష్టుకు కలిపి దానిని కుడా 31 రోజుల నెలగా చేసినాడు. లీపియరును 3 సంవత్సరములకు మార్పు చేసి , ఫిబ్రవరి కి కలిపేవారు.

తరువాత కాలంలో రోజుల లెక్కలో ఖచ్చితత్వము పెరిగి సంవత్సరానికి 365.242199 రోజులు చేసారు. ఇందువల్ల ఏడాదికి 11 నిముషాల 14సెకన్లు తేడావస్తుంది. దీనిని 13 వ పోపు గ్రెగొరీVIII, కొందరు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుల కూటమిని ఏర్పరచి , క్రీ ||శ|| 1582 లో గ్రెగోరియన్ క్యాలెండరు పేరుతో క్రొత్త క్యాలెండరును ప్రవేశ పెడుతూ లీపియర్ ను తిరిగి 4 సంవత్సరములకొకసారి చేస్తూ ఫిబ్రవరి కి ఆ ఒక రోజును కలిపేవారు.
ఆలా చేయటం వలన ఒక సంవత్సరానికి .007801 రోజు ఎక్కువగా వస్తుంది. దీనిని సరిదిద్దటానికి 4, 400 తో భాగింపబడే శతాబ్ది సంవత్సరములు మాత్రమె లీపు సంవత్సరములుగా తీసుకొని 100 చేత భాగింపబడినవి తీసుకొనకుండా వదిలివేసేవారు. ఇంత పెద్ద మార్పుని అప్పటికే బాగా అలవాటు పడిన కాలెండర్ లో సరి చెయ్యటానికి, october 4, 1582 తరువాత, అక్టోబరు 15, 1582 గా ప్రకటింపబడినది. అంటే 10 రోజులు, ఆ క్యాలెండరు లో కనిపించవు. అందువల్ల వారి పండుగ తేదీలకు వారు పండుగ చేసుకొను సందర్భములకు పొంతన లేదని వారి శాస్త్రజ్ఞులే వక్కాణిస్తున్నారు. క్రీ ||శ|| 1582 వారికి సరియైన కాలగణనా విధానమే లేకుంటే వారి పండుగలకు వారి తేదీలకు పొంతన రాదు కదా. కొత్త సంవత్సరం ఎప్పుడు ఎందుకు రావాలో చెప్పటానికి ఋతువుల ఆధారాంగా కాకుండా రాజు యొక్క అధికార బలం వలన జరుపుకోవడం దురదృష్టం.

రాజు బలం, భయం వలన జరుపుకునే పండుగ రోజు మార్చగలరు కానీ అలవాట్లు కాదు కదా, అందుకే పద్దు పుస్తకాలను మూసి కొత్త పద్దు మొదలు పెట్టడం లాంటివి (closing of account books starting a new account books with fresh opening balance) ఇప్పటికీ మార్చి నెలాఖరులోనే జరుగుతాయి. ఇంకా కొంతమంది అప్పటి రాజు బెదిరింపులకు భయపడకుండా ఏప్రిల్ ఒకటి నే కొత్త సంవత్సరంగా జరుపుకునేవారి అలవాటు మార్చటానికి ఏప్రిల్ ఒకటి ఫూల్స్ డే గా ప్రచారం చేసారు. కాలక్రమేణా జనవరి ఒకటి కొత్త సంవత్సరం అని ప్రజల మీద రుద్దబడింది.

మనం నూటికి నూరుపాళ్ళు శాస్త్రీయమైన మనదైన భారతీయ కాలమానం వదిలి ఇంతటి అవకతవకలున్న అశాస్త్రీయమైన కాలమానాన్ని పాటించమే కాకుండా అదే గొప్పది అని వాదించే గొప్ప నాగరీకులంగా మారిపోయాం.
అసలు మన భారతీయ కాల గణన శాస్త్రీయం అని చెప్పటానికి మన పంచాంగం తయారీ ఏ రాజు యొక్క హస్తక్షేపం లేదు

ఆనతి నీయ్యరా…

ఆనతి నీయరా హరా సన్నుతి సేయగా సమ్మతి నీయరా దొరా సన్నిది చేరగా

ఆనతి నీయరా హరా సన్నుతి సేయగా సమ్మతి నీయరా దొరా సన్నిది చేరగా

ఆనతి నీయరా హరా  

తన మీద దయ చూపని గురువుగారి ని శివుని తో పోల్చి గురువుని స్తుతించటానికి, (పూజించటానికి) గురువు సన్నిధి చేరటానికి సమ్మతి (అనుమతి) కోరటం ఈ పాట లోని ప్రత్యేకత. 

నీ ఆన లేనిదే రచింప జాలున వేదాల వాణితో విరించి విశ్వ నాటకం

నీ సైగ కానిదే జగాన సాగున ఆయోగమాయతో మురారి దివ్యపాలనం

వసుమతిలో ప్రతి క్షణం పశుపతి నీ అధీనమై

వసుమతిలో ప్రతి క్షణం పశుపతి నీ అధీనమై

 కదులును గా సదా సదాశివ ఆనతి నీయరా హరా 

ని నీ స ని ప నీ ప మ గ స గ ఆనతి నీయరా

అచలనాధ అర్చింతును రా ఆనతి నీయరా

 పమ పని పమ పని పమ పని గమ పని

సని సగ సని సగ సని సగ పని సగ

గమగసా నిపమ గమగస మగసని ఆనతి నీయరా  

జంగమ దేవర సేవలు గొనరా

మంగళ దాయక దీవెనలిడరా

సాష్ఠాంగమున దండము చేతు ర ఆనతి నీయరా 

ఇక్కడ పరమ శివుని (తన గురువు)  గొప్పతనాన్ని చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేయతం జరిగింది. శివుడాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు అంటారు. ఆ విషయాన్నే మరింత గొప్పగా వివరించతం జరిగింది. నీ (శివుడు) ఆజ్ఞ లేకుండా విరించి అంటే బ్రహ్మ దేవుడు కూడా వేదాల రూపంలో విశ్వనాటకాన్ని రచించ గల్గేవాడేకాదు, శివుని అనుమతి లేనిదే మురారి అంటే మురాసురుని చంపినవాడు (కృష్ణుడు) అంటే శ్రీమహావిష్ణువు ముల్లోకాలని ఏలేవాడే కాదు. శివుడికి వున్న పేర్లలో అచలనాధుడు అనేది కూడా ఒక పేరు. జంగముడు అంటే బసవన్నని (నందిని) పూజించేవాడు, జంగమ దేవర అంటే శివుడు,   ఎల్లప్పుడూ పశుపతిని అధిష్ఠించి కదిలే ఓ సదాశివా, ఓ పరమశివా నా సేవలు అందుకుని మంగళదాయకమైన దీవెనలు ఇయ్యి,  నాకు నీదరి చేరటానికి, నిన్ను స్తుతించటానికీ అనుమతి ప్రసాదించు అని శిష్యుడు కోరుతున్నాడు. 

సానిప గమపనిపమ, గమగ పప పప మపని పప పప

గగమ గస సస నిసగ సస సస సగ గస గప పమ పస నిస గసని సగ సగ

 సని సగ సగ పగ గగ గగ సని సగ గ గసగ గ

 పద గస గ మ స ని పమగ గ ఆనతి నీయరా 

 శంకరా శంకించకురా వంక జాబిలిని తలను ముడుచుకొని

విషపు నాగులను చంకనెత్తుకొని నిలకడ నెరుగని గంగనేలి

ఏ వంకలేని  నా వంకనొక్కకడగంటి చూపు పడనీయవేమి

ఈ తరుణిగ  సేవించుకొందురా ఆనతి నీయరా 

పరమ శివుని (గురువుగారి) మెప్పు పొందటానికి చాలా మార్గాలుంటాయి, అందులో ఒకటి పక్కవాడిలో లొపాన్ని చూపించి వాడికన్నా నేను మంచివాడినే అనిపించుకోవటం, దీన్నే చాలామంది reverse engineering అంటారు.  ఇక్కడ కూడా అలాటిదే, ఓ శంకరా నన్ను బ్రోవటానికి శంకించవలసిన అవసరం లేదు, వంక జాబిల్లిని తలన ముడుచుకున్నావు, విషపునాగులను మెడను చుట్టుకున్నావు, నిలకడ అంటూ ఎరుగని గంగని నెత్తి కెక్కించుకున్నావు, ఇన్ని వంకలున్న వీరందరినీ అక్కున చేర్చుకున్నావు మరి ఏ వంక లేని నా వైపు నీ ఓరకంట కూడా చూడవేమి? అలా చూసినా చాలు ఆ తరుణం కోసం నిన్ను సేవించటానికై ఎదురు చూస్తున్నాను.  

 పప పమప నినిపమగస గగ

పప పమప నినిపమగస గగ

గమపని గ మపనిస మ పనిసగ ని స ప ని మ పా గా మా స

 పప పమప నినిపమగస గగ

 గమపని గా మపనిస మా

పనిసగ ని స ప ని మ ప గ మ స గా మ

పప పమప నినిపమగస గగా

గమపని గమపని స మపనిసగని

గమపని గమపని స మపనిసగని

స పని మ ప గ మ స గ మ

పప పమప నినిపమగస గ గా

గామపని గమాపాని స మపానిసగని

స పని మ ప గ మ స గ మ

పప పమప నినిపమగస గ గా గా

గగ మమ పప నిగ తక తకిట తకదిమి

మమ పప నినిసమ తక తకిట తకదిమి

పపనినిసస గని తక తకిట తకదిమిసపని

మప గమ సగమ

 పప పమప నినిపమగస గ గా 

రక్ష ధర శిక్షా దీక్ష ధ్రక్ష

విరూపాక్ష నీ కృపావీక్షణాపేక్షిత ప్రతీక్షణుపేక్ష చేయక

పరీక్ష చేయక రక్ష రక్ష అను ప్రార్ధన వినరా

ఆనతి నీయరా హరాసన్నుతి సేయగ సమ్మతి నీయరా

దొరా సన్నిధి చేరగాఆనతి నీయరా హరా 

ఓ విరూపాక్షా నీ కృపావీక్షణ కోసం ఆశ తో ఎదురు చూస్తున్నాను, ఇంక ఆలస్యము చేయక నన్ను ఇంక పరీక్ష చేయక నా మొర విని నిన్ను స్తుతించటానికి, నిన్ను స్తుతించటానికి అనుమతినివ్వు. ఈ పాటను విన్నప్పుడు నాకు గజేంద్రమోక్షము గుర్తుకు వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా గజేంద్రుడు మొదట మద గర్వంతో శ్రీమహావిష్ణువుని వేడగా విష్ణుమూర్తి కదలలేదు కానీ లావొక్కింతయు లేదు అన్నీ నువ్వే అని వేడితే విష్ణుమూర్తి దిగి వచ్చాడు. ఇక్కడ శిష్యుడు కూడా అదే మాదిరిగా ముందు పక్కవాళ్ళ లోపాలని చూపి వేడటం ఆ తరువాత రక్ష రక్ష అని ప్రార్థించటం జరిగింది.

Tyaagayya Cinema worth watching

చెప్పానుగా మీకు నాకు సంగీతం అంటే ఇష్టం అని అలాటప్పుడు త్యాగరాజు cinema దొరికితే వదులుతానా!@$

ఎప్పుడూ వొప్పుకోవద్దురా వోటమీ

ఎప్పుడూ వొప్పుకోవద్దురా వోటమీ ఎన్నడూ వొదులుకోవద్దురా వోరిమీ
విశ్రమించవద్దు ఏ క్షణం విస్మరించవద్దు నిర్ణయం |ఎప్పుడూ|

నింగి ఎంత గొప్పదైన రివ్వుమన్న గువ్వపిల్ల రెక్క ముందు చిన్నదేనురా
సంద్రమెంత పెద్దదైన ఈదుతున్న చేపపిల్ల మొప్ప ముందు తక్కువేనురా

ఈ పాట లో ఓటమిని ఒప్పుకోవద్దు అని తెలియజేయటానికి ఒక చిన్న చేప పిల్ల ముందున్న పెద్ద సముద్రము, గువ్వపిల్ల ముందున్న పెద్ద నింగిని ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు (సిరివిన్నెల), గువ్వపిల్ల కానీ చేపపిల్ల కానీ ఓటమిని ఒప్పుకుంటే అవి బ్రతకలేవు, అవి ఓటమిని ఒప్పుకోలేదు కనుకనే వాటికి పెద్ద సముద్రము, నింగి చిన్నవిగా కనిపిస్తున్నాయి.
పశ్చిమాన పొంచి వుండి రవిని మింగు అసుర సంధ్య ఒక్కనాడు నెగ్గలేదురా
గుటక పడని అగ్గివుండ సాగరాలనీదుకుంటు తూరుపింట తేలుతుందిరా

నిశా విలాసమెంతసేపురా ఉషోదయాన్ని ఎవ్వడాపురా

రగులుతున్న గుండె కూడ సూర్య గొళమంటిదేనురా|ఎప్పుడూ|

సంధ్యని అసుర సంధ్య అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే అది పశ్చిమాన వుండి వెలుతురుని (సూర్యుడిని) మింగేస్తుంది కనుక, అటువంటి అసుర సంధ్య కూడా రవి (సూర్యుడు) నిరంతర ప్రయత్నం వలన ఒక్కసారి కూడా నెగ్గలేకపోయింది. అసుర సంధ్య గొంతులోనున్న అగ్గివుండ (సూర్యుడు) సాగరాలని కిందనుంచి ఈదుకుంటూ తిరిగి తూర్పున తేలుతుంది (ఉదయిస్తుంది). నిశ అంటే చీకటి ఇక్కడ నిశ అంటే కష్టము. చీకటి, కష్టము జీవితములో ఎంతోకాలం వుండవు, ఉషోదయము అంటే కవి దృష్టిలో సుభప్రదము (మంచి రోజులు)… ఉషోదయాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ఇక్కడ రగులుతున్న గుండెని సూర్యునితొ పోల్చి చెప్పి దానికి కూడా ఓటమి వుండదు అని చెప్పటం… నాకు చాల బాగా నచ్చింది. ఇక్కడ నాకు నచ్చిన మరొక విషయం ఎమిటంటే కవి సంధ్యా సమయాన్ని పరమ పవిత్రంగా వేరొక పాటలో  పోల్చారు.


నొప్పిలేని నిముషమేది జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగునా

నీరశించి నిలుచునుంటె నిముషమైన నీది కాదు బ్రతుకు అంటె నిత్య ఘర్షణా

దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తువుంది ఇంతకన్న సైన్యముండునా

ఆశ నీకు అస్త్రమౌను శ్వాశ నీకు శస్త్రమౌను ఆశయమ్ము సారధౌనురా

ఆయువంటు వున్న వరకు చావు కూడ నెగ్గలేక శవముపైనె గెలుపు చాటురా

నిరంతరం ప్రయత్నమున్నదా నిరాశకే నిరాశ పుట్టదా |ఎప్పుడూ|

జననం నుంచి మరణం వరకూ జీవితంలో అడుగూడుగునా నొప్పిలేని నిముషాలు అంటూ లేవు, బ్రతుకు అంటేనే నిత్యం ఘర్షణలతో నిండి వుంది. అలా అని నీరశించి కూర్చుంటే జీవితాన్ని ఆస్వాదించేదెప్పుడు? ఈ బాధలనుంచి బయటకి రావటానికి వేరే ఎవరి సహాయము కోరనవసరము కూడా లేదు. దేహం, ప్రాణం, నెత్తురు మరియు సత్తువ వీటికి మించిన సైన్యం ఎక్కడా వుండదు. ఆయువు వున్నవరకూ చావు కూడా నెగ్గలేక ఊపిరి లేని (ప్రయత్నం చెయ్యని) శవం పైన తన ఆధిక్యాని చూపించగల్గుతుంది. నిరంతర ప్రయత్నము వలన నిరాశకి కూడా నిరాశ కలుగుతుంది.అందుకే ఎప్పుడూ ఓటమిని ఒప్పుకోవద్దు.

ఈ పాట ఏ cinema లోదో నాకు తెలియదు మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే దయచేసి నాకు చెప్పండి. కానీ ఇది సిరివెన్నెల రాసినది అని తెలుసు, if you can get the original song please send me…