నా గురించి…

 

100_0225.jpg

This is me….

Name: Sriramakrishna turaga (Ramki, Ram, Kittu)

Things I like: Music (Carnatic classical), Comedy and simple Movies…

తెలుగు సాహిత్యాభిమాని, సనాతన ధర్మం గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆకాంక్ష.

Contact me: ramki.turaga@gmail.com

maa photo

నేను Compunational Fluid Dynamics అనే విభాగంలో పని చేస్తున్నాను. ఒక రోజు నాకు వచ్చిన చిత్రమైన ఆలోచన (నా పేరు కి క్రింద నుండి నీళ్ళు పంపితే అది ఎలా నిండుతుందో అని) ఫలితమే ఈ video ఈ Results ని ఇంకా Validate చెయ్యలేదు (ఏదొ సరదాగా వచ్చిన ఆలోచనకి అంత సమయము కేటాయించటం అనవసరం అనిపించి ఆపేసాను). 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s