కార్యసాధకుడు-The Determined

क्वचित् भूमो शय्या क्वचिदपिच पर्यन्क शयनम्
क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपिच शल्योदन रुचिः
क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपिच दिव्याम्बरधरो
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम्

క్వచిత్ భూమో శయ్యా క్వచిదపిచ పర్యంక శయనం
క్వచిత్ శాఖాహారీ క్వచిదపిచ శాల్యోదన రుచి
క్వచిత్ కంధాధారీ క్వచిదపిచ దివ్యాంబరధరో
మనస్వీ కార్యార్థీ న గణయతి దుఃఖమ్ న చ సుఖం

I have learned this sloka from my father. This life is full of happiness as well sorrows. Sometimes one will end up sleeping on the difficult rocky land in some other time, enjoy sleep on soft bed.
Sometimes one may get just piece of fruits and potatoes and some other time, enjoy a full course meal.
Sometimes one might get to wear some old torn clothes and some other time, soft silky glorious clothes.
What ever may be the position a dedicated worker will not count the happiness or sorrows that he encounter in the process of completing his task.

ఈ శ్లోకం నేను మా నాన్నగారు తెలుగులో చెబుతుంటే వినేవాడిని, దానికి సంస్కృత మూలం ఇది.
మన జీవితంలో మనం ఎన్నో సార్లు ఒడిదుడుకులకు గురికావచ్చు. ఒకసారి నొప్పి పుట్టే కఠిక నేలమీద నిద్రించవలసిరావచ్చు మరొకసారి మెత్తని తల్పం మీద హాయిగా నిద్రించే అవకాశమూ రావచ్చు,
ఒకసారి తిండి లేక ఆకులు అలములు తినవలసిరావచ్చు మరొకసారి పంచభక్ష పరమాన్నములు లభించవచ్చు,
ఒకసారి వంటి ని కప్పుకోవడానికి సరైన దుస్తులు లేక చిరగిన బట్టలు ధరించవలసి రావచ్చు, మరొకసారి పట్టు పీతాంబరాలతో సత్కారం జరగవచ్చు.
కార్యార్థి తన పని సాధించే వరకూ ఇలా ఎన్ని ఉత్థాన పతనాలకు లోనైనా ఎదురైన సుఖ దుఃఖాలను గణించకుండా తన పని తను చేసుకుపోతూ చివరకు విజయాన్ని వరిస్తాడు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s