కాల గణన-3

ఇప్పుడు మనం భారతీయ కాల మానం గురించి తెలుసుకుందాం.

పంచాంగం : 5 అంగాలు తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం అనే ఐదు భాగాలను కలిపిన ఒకచోట జత పరచిన గ్రంథం పంచాంగం.

ప్రస్తుత పాశ్చాత్య కాలమానంలో కాలం కొలవటానికి వున్న ప్రమాణాలు, 1 సెకను, 1 నిముషం, 1 గంట ఇంక ఆ తరువాత పూట (ఇది కూడా సరిగా వివరించబడలేదు) తిన్నగా ఒక రోజు, వారం, నెల సంవత్సరం.

earth_sunకానీ మన భారతీయ ఋషులు శాస్త్రజ్ఞులు, కాలం కొలవటానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత వహించారో చూడండి

 

రెప్పపాటు అతి చిన్న ప్రమాణము
విఘడియ = 6 రెప్పపాట్లు
ఘడియ = 60 విఘడియలు
గంట = 2 1/2 ఘడియలు
ఝాము = 3 గంటలు లేదా 7 1/2 ఘడియలు
రోజు = 8ఝాములు లేదా 24 గంటలు
వారము = 7 రోజులు
పక్షము = 15 రోజులు
మండలము = 40 రోజులు
నెల = 2 పక్షములు లేదా 30 రోజులు
ఋతువు = 2 నెలలు
కాలము = 4 నెలలు (వేసవి, వర్ష, శీతా కాలాలు)
ఆయనము = 3 ఋతువులు లేదా 6 నెలలు
సంవత్సరము = 2 ఆయనములు
పుష్కరము = 12 సంవత్సరములు

ఇవి కాక, నాలుగు యుగాలు,
కృత యుగము = 4,800 దివ్య సంవత్సరములు = 17,28,000 మానవ సంవత్సరములు
త్రేతా యుగము = 3,600 దివ్య సంవత్సరములు = 12,96,000 మానవ సంవత్సరములు
ద్వాపర యుగము = 2,400 దివ్య సంవత్సరములు = 8,64,000 మానవ సంవత్సరములు
కలియుగము = 1,200 దివ్య సంవత్సరములు = 4,32,000 మానవ సంవత్సరములు

yugas.jpg

మహా యుగము= నాలుగు యుగాలు కలసి ఒక మహా యుగం =43,20,000 మానవ సంవత్సరములు.
మన్వంతరము= ఒక మనువు యొక్క పాలనా కాలాన్ని మన్వంతరము అంటారు.
మన ప్రస్తుత మనువు వైవస్వతుడు అందుకే మనం నిత్యా పూజలలో వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే అని చెప్పుకుంటాం

ఒక చతుర్యుగము = 43,20,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 12,000 దివ్య సంవత్సరాలు
71 చతుర్యుగములు 30,67,20,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 8,52,000 దివ్య సంవత్సరాలు
ప్రతి కల్పాదియందు వచ్చు సంధ్య 17,28,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 4,800 దివ్య సంవత్సరాలు
14 సంధ్యా కాలములు 2,41,92,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 67,200 దివ్య సంవత్సరాలు
ఒక సంధ్యాకాలముతో పాటు ఒక మన్వంతరము 30,84,48,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 8,56,800 దివ్య సంవత్సరాలు
14 సంధ్యలతో పాటు కలిపిన 14 మన్వంతరములు 4,31,82,72,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 1,19,95,200 దివ్య సంవత్సరాలు
14 మన్వంతరములు + కల్పాది సంధ్య = ఒక కల్పము = బ్రహ్మకు ఒక పగలు 4,32,00,00,000 సౌర (మానవ) సంవత్సరాలు లేదా 1,20,00,000 దివ్య సంవత్సరాలు
అంతే సమయం బ్రహ్మకు రాత్రి ఉంటుంది.

అది భారత కాలమాన గొప్పతనం. ఇప్పుడు మన కాలమానం యొక్క విశేషాలను ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s