Salutations to mother earth

समुद्र वसने देवि परवत स्थन मन्दले  विष्णु पत्नि नमस्तुभयम् पाद स्पर्शम् क्षमस्वमे సముద్ర వసనే దేవీ పర్వతస్థన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం…

Medhavi

नापृष्टः कस्यचिद्भ्रूयान्नचान्यायॆन पृच्छतः जानन्नपि च मेधावी जडवल्लॊक आचरेत् నాపృష్టః కస్యచిద్బ్రూయాన్నచాన్యాయేన పృచ్ఛతః, జానన్నపి చ మేధావీ జడవల్లోక ఆచరేత్. पद विभाग: कस्यचिद भ्रूयात…

క్రియా సిద్ధి: Road to success

रथस्येकम् चक्रम् भुजगयमिताः सप्ततुरहगाः निरलम्बो मार्गः चरणविकलस्सारधीरपि रविर्यात्यम्तम् प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिध्धिः सत्त्वे भवति महताम् नोपकरणे రథస్యైకం చక్రం భుజగయమితాః సప్తతురగాః నిరాలంబో…

Downfall

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते ॥ 2.62 क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्…

సౌఖ్యాలకు నిలయమౌ స్వర్గసీమ మనకేలా

సంఘ సాహిత్యం చదివితే వచ్ఛే స్ఫూర్తి మన దేశం మీద కలిగే ప్రేమ, ఇంక ఎవ్వరూ, ఎక్కడా కలిగించలేరేమో అన్నంతగా ఉంటుంది. శ్రీరాముడు జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి…

యోగులు సాగిన మార్గమిది

ఒక పాట ని కేవలం సంగీత పరంగానో లేదా కేవలం సాహిత్య పరంగానో నేర్చుకుంటే దానిలోని మాధుర్యాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించనట్లే అని నా అభిప్రాయం. ఎంతో భావనాత్మకమైన…

ఆశ:Greed

आशानाम मनुष्यानां काचिदाश्चर्य शृंखला यावदबध्धो प्रधावन्ति मुक्ता तिष्टन्ति पंगुवतु ఆశా నామ మనుష్యానాం కాచిదాశ్చర్య శృంఖలా యావత్ బద్ధో ప్రధావంతి ముక్తా తిష్టంతి పంగువతు…

గుణవంతుడిని అవహేళన చేస్తే!!!: If a good person is provoked!!!

कुपितोऽपि गुणायैव गुणवान् भवति ध्रुवम्। स्वभावमधुरं क्षीरं क्वथितं हि रसोत्तरम्॥ కుపితోపి గుణాయేవ గుణవాన్ భవతి ధృవమ్ స్వభావ మధురం క్షీరం క్వథితం హి…

వాక్పటిమ

కోట్లకు పడగలెత్తిన ఒక మహాకవి తన దాన ధర్మాలతో ఆస్తి మొత్తం కోల్పోయి భిక్షగాడిగా మారపోయాడు. ఒక మహారాజు ఆ కవిని గమనించి గుర్తు పట్టి మీకీ…

గరగరికెల వేంకటపతి

భాగ్యనగరంలో వున్న మా సహోదరుడి ఇంటి దగ్గర వున్న వేంకటేశ్వరస్వామి వారి గుడిలో స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఆ ఉత్సవాలు చూసేసరికి ఒక అన్నమయ్య కీర్తన రాసుకోవాలనిపించింది.…

ఛత్రపతి

ఛత్రపతి సినెమా చూసే వుంటారు, దానిలో పాటకి అర్ధం అద్భుతంగా వుంటుంది. నాకర్ధమయినంత వరకూ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను అగ్ని స్ఖలన సందగ్ధ రిపు వర్గ ప్రళయ రధ…

What is Dharma

धर्मं यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत् अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रम ధర్మం యో బాధతే ధర్మో…

దాంపత్యం

పార్వత్యాః వరపాణి పల్లవతలే యాః పద్మరాగారుణా క్షిప్తాః శంభు శిరస్థలే ప్రవిమలాః గంగాంబు బిందు ప్రభాః స్రస్తాః శారద నీరదోపమ తనుద్యుత్యాం విలీనాశ్చతాః ముక్తాః వాం శివదా…

జీవన లక్ష్యం: The destiny of Life

संसारिणो स्वया बुद्ध्या समीहन्ते धनादिकम् मेधाविभिस्तु दीप्यन्ते मुक्त्यै संविद्धुताशनाः సంసారిణో స్వయా  బుద్ధ్యా సమీహంతే ధనాదికం మేధావిభిస్తు దీప్యంతే ముక్త్యై సంవిద్ధుతాశనాః భగవత్ప్రసాదంగా లేదా…

ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2

శ్రీరామునికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయాలని నిశ్చయించుకుని  తన సామంత రాజులతో సభ ఏర్పాటు చేసాడు దశరధుడు. తన నిర్ణయం సరయినదేనా అని సభికులని అడిగితే, వారందరూ హర్షధ్వానాలు…

అవివేకం-Foolishness

व्याळम् बाल्मृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुम् समुज्जृम्भते भेत्तुम् वज्रमणिम् शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुनाा रचयितुं क्षाराम्बु धेरीहते मूरखान्यः प्रति नेतुमिच्छाति बलात्सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः వ్యాళం బాలమృణాళతన్తుభిరసౌ…

కార్యసాధకుడు-The Determined

क्वचित् भूमो शय्या क्वचिदपिच पर्यन्क शयनम् क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपिच शल्योदन रुचिः क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपिच दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम्…

సనాతన ధర్మం అంటే…

సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటో ఒక్క మాటలో చెప్పగలిగే నిర్వచనం కాదు. సనాతన అంటే ఎప్పుడూ వుండేది అని అర్థం, ఇంచుమించు శాశ్వతానికి పర్యాయపదం. ధర్మం అంటే…

ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternity

व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् । कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं, भक्त्या…

Good Qualities and Difficulties

गुणवन्तः क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणाः सुखिनः  बन्धनमायन्ति सुका यथेष्टसंचारिणः काकाः  గుణవంతః క్లిశ్యంతే ప్రాయేణ భవంతి నిర్గుణాః సుఖినః బంధనామాయంతి సుకా యథేష్టం సంచారిణః…

సకల వేద సారం: Executive summary of Vedas

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यमि यदुक्तम् ग्रन्थ कोटिभिः परोपकराय पुण्याय पापाय परपीडनम् శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం గ్రంథ కోటిభిః పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం After having…

Virata parva & Rains-విరాటపర్వం-వానల రాక

మనకు సాధారణంగా వర్షాలు రాకపోతే, కరువు సంభవిస్తే విరాటపర్వం చదవమని చెబుతారు. అది నిజమేనా? నిజంగా మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? అసలు విరాటపర్వంలో వర్షాలు కురిపించటానికి ఏముంది?…

ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు

రామాయణం ఒక గొప్ప సందేశం:— వాల్మీకి మహా ముని నారదునితో ఇలా అడిగాడు…. కోన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్కశ్చ వీర్యవాన్ .ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత:৷৷1.1.2৷৷  అస్మిన్ లోకే…

పెద్దపండుగ

మనకి పండుగలు ఎన్ని వున్నా సంక్రాంతినే పెద పండుగ అంటారు ఎందుకని? తొమ్మిది, పది రోజులుండే నవరాత్రులు, దశమి, నెల వుండే కార్తీక మాసం, నాలుగు నెలలుండే…

కాల గణన-5

వారం: వారం అంటే ఏడు తిథుల కాలం, ప్రస్తుతం పాశ్చాత్య కాలమానం కూడా ఏడు రోజుల కాలానికి వారం అనే పేరు. ఇక వారాల పేర్లు గురించి…

కాల గణన-4

ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే పాశ్చాత్యులు వారికి విజ్ఞానం పరిధిలో ఒక సంవత్సరం అంటే భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగటానికి 365.24… రోజులు పడుతుంది అని అంటే…

కాల గణన-3

ఇప్పుడు మనం భారతీయ కాల మానం గురించి తెలుసుకుందాం. పంచాంగం : 5 అంగాలు తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం అనే ఐదు భాగాలను కలిపిన…

కాల గణన-2

ఇక నెలలకు పెట్టిన పేర్లను గూర్చి తెలుసుకొందాము. జనవరి: జానస్ అన్న రెండుతలల దేవుడు స్వర్గంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద వుంటూ ఒక తలతో జరిగిన వర్షమును…

కాల గణన-1

కాల గణన (Western Style) కాలాన్ని అసలు మనం ఎందుకు లెక్క కట్టాలి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటే చాలామందికి సమాధానం దొరకకపోవచ్చు. అసలు కాలం లెక్క…

ఆనతి నీయ్యరా…

ఆనతి నీయరా హరా సన్నుతి సేయగా సమ్మతి నీయరా దొరా సన్నిది చేరగా ఆనతి నీయరా హరా సన్నుతి సేయగా సమ్మతి నీయరా దొరా సన్నిది చేరగా…

Tyaagayya Cinema worth watching

చెప్పానుగా మీకు నాకు సంగీతం అంటే ఇష్టం అని అలాటప్పుడు త్యాగరాజు cinema దొరికితే వదులుతానా!@$

ఎప్పుడూ వొప్పుకోవద్దురా వోటమీ

ఎప్పుడూ వొప్పుకోవద్దురా వోటమీ ఎన్నడూ వొదులుకోవద్దురా వోరిమీ విశ్రమించవద్దు ఏ క్షణం విస్మరించవద్దు నిర్ణయం |ఎప్పుడూ| నింగి ఎంత గొప్పదైన రివ్వుమన్న గువ్వపిల్ల రెక్క ముందు చిన్నదేనురా…